Ders Tanımları

İÇMİM 101 TEMEL TASARIM 
Yaratıcı gücü açığa çıkarıcı, estetik duyumu geliştirici bir ortamda, tasarımın temel kavram ve ilkelerini kullanarak, zihinsel ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi amacıyla alıştırmalar yapma. Değişik ortamlardaki iki ve üç boyutlu organizasyonları birleştirerek mekansal kompozisyonları oluşturmak üzere görsel değerleri geliştirme.

İÇMİM 103 GRAFİK İLETİŞİM I
Sayfa düzeni, sayfayı iyi kullanma, çizgi çalışmalarının geliştirilmesi, geometrik şekillerin tanımlanması, geometrik şekillerin izdüşümsel çizimlerinin yaptırılması ve üç boyutta aksonometrik olarak aktarılması ve bunların serbest el çizimlerle desteklenmesi.

İÇMİM 105 ÇİZİM
Teknik resim çizimlerinde kullanılan gereçler, çizim hazırlıkları, çizgi çeşitleri, geometrik çizimler, mimarlık mesleği ile ilgili çizimler, plan, kesit, görünüş çizimlerinin değişik ölçeklerde çizilmesi.

İÇMİM 111 İÇ MİMARLIK TASARIM YÖNTEMLERİ
Düşünme, tasarım ve tasarlama, mimarlıkta değerlendirme ölçütleri, tasarımcı düşünme ve problem çözme, tasarım süreci ve evreleri, tasarım yöntemleri: akılcı, buluş yapan düşünce, biçimlendirme ve organizasyon yöntemleri., mimari tasarımda değerlendirme kriterleri, örnek inceleme, araştırma ve değerlendirme.

İÇMİM 121 İÇ MİMARLIĞA GİRİŞ
Yapılı çevreyi etkileyen felsefi,sosyal ve insani unsurlar konusunda öğrencinin bilinçlenmesi sağlanır.Özellikle iç mekan tasarımı , insan ihtiyaçları, insan boyutları, mimari mekan, mekan kalitesi ,iç mimarlık elemanları, form, fonksiyon ilişkisi işlenir.

ENG 101 İNGİLİZCE I 
Students will receive extensive practice in critical reading and writing, learn the conventions of standard English, learn to choose words more precisely,to write clearer sentences and effective paragraphs and overall, learn to increase precision, fluency and confidence with written Language.

TURK 101 TÜRKÇE I
1- Dil – Kültür ilişkisi,
2- Türk dilinin gelişimi,
3- Noktalama İşaretleri,
4- İsimler
5- Sıfatlar
6- Zarflar
7- Zamirler,
8- Yazım kuralları
9- Dilekçe Yazımı

İÇMİM 102 İÇ MİMARLIK TASARIMINA GİRİŞ
Verilen konuyla ilgili araştırma ve eskiz çalışmaları, proje konusunun kağıt üzerine iki boyutlu ve üç boyutlu olarak aktarılması sunuşların hazırlanması.

İÇMİM 104 TEMEL SANAT EĞİTİMİ
İki ve üç boyutlu tasarım sorunları ,çizgi ve yüzeysel hacim ve kütle arasındaki ilişki ,uzay, yapı ve malzeme, tasarımdaki temel ilkelerin incelenmesi dersin içeriği olarak belirlenmiştir.

İÇMİM 114 MEKAN PLANLAMA I 
Mimaride mekan ve mekana bağlı olarak ‘İnsan Ölçeğinin’ önemi, vücut oranlarının ve bu ölçülerin mekanda kapladığı alan hakkında bilgi verilip örneklerle açıklanması. Mimari tasarıma etki eden fiziksel faktörlerin irdelenmesi. Konut tasarımı hakkında bilgi verilmesi, konut tasarımı için gerekli olacak mekanların eylem ilişkilerinin fonksiyon şeması çizilerek tasarımın organize edilmesi. Ölçekli çizimlerin yapılması ve her mekan için yaklaşık min. ve max ölçülerinin saptanması. (Giriş holü, oturma odası, yemek odası, mutkak, banyo, balkon, wc, ebeveyn yatak odası, çocuk yatak odası)

İÇMİM 122 İÇ MİMARLIK VE ESTETİK
Felsefe ve sanat tarihi araştırılmakta ,sanatı tanımlanması yanında düşünce, hissetme ve görsel algı konuları irdelenmektedir.Tarihsel süreçleri de göz önüne alarak dönemlere göre estetik kriterler ve felsefeler tartışılmaktadır.

İÇMİM 164 SANAT VE MİMARLIK TARİHİ 
– Prehistorik Dönemde, Mezopotamya, Mısır, Anadolu ve Ege Medeniyetleri
– Yunan, Helenistik, Roma, Bizans’ta Sanat ve Mimarlık
– Romanesk, Gotik, Rönesans, Barok ve Rokoko Üslupları
– 19.yy Eklektisizm, Arts and Crafts, Art Nouveau, Klasisizm
– 20.yy Art Deco, De Stijl, Bauhaus, Endüstriyel Stiller
– Geç Modernizm, Post-modernizm, Dekonstrüktivizm

TURK 102 Türkçe II
Türk Dili II dersi, öğrencilerin doğru konuşmayı öğrendiği ve bu doğrultuda uygulama çalışmaları yaptığı bir derstir.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Kavcar, Cahit, Ferhan Oğuzkan, Özlem Aksoy. Yazılı ve Sözlü Anlatım,
• AnıYayıncılık, Ankara, Ekim:2004.

İÇMİM 201 İÇ MİMARLIK STUDYOSU I
kullanıcı gereksinimleri,eylem,ekipman,ölçek,mekan organizasyonu,iç ve dış mekan ilişkisi; bu konu alanlarında öğrencilerin kolay kavrayabilecekleri karmaşık olmayan tasarım problemlerinin çözümleri.

İÇMİM 203 SUNUM TEKNİKLERİ
Perspektiv (tek ve iki kaçışlı) , gölge ve gölgelendirme, ışık, iç perspektiv , anlatım teknikleri (çizim, boyama, tarama, kaplama, kabartma, maket v.b.) .

İÇMİM 212 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I
Bilgisayara giriş, temel bilgisayar eğitimi, Microsoft Office (word, power point, excel vs.) programları, Autocad çizim programının sırasıyla öğretilmesi.

İÇMİM 214 RESTORASYON
Tarihi Binaların geleceğe aktarılmak amacıyla aslına uygun olarak korunması ve fonksiyon vererek yaşatılması (bilimsel onarım).

İÇMİM 221 İÇ MİMARLIK TASARIMINDA İNSAN EŞYA İLİŞKİSİ
İnsan – Çevre ilişkisinden başlayarak, fiziksel çevre-insan ilişkisi, insan ve insan boyutları, konutun bölümleri ve bu bölümlere bağlı olarak mekanların incelenmesi.

İÇMİM 251 YAPI I
Normal ve asma kat bina döşeme ve merdivenlerinin Betonarme, Ahşap,
Çelik yapı malzemeli yapı elemanları ile oluşturulması, geniş açıklıklı mekanların üst
örtülerinin çeşitli yapı malzemeleri ile kuruluşunun yönetm ve metodlarını içerir

İÇMİM 263 MISIR DÖNEMİNDEN 1900’LERE KADAR İÇ MİMARLIK VE MOBİLYA TARİHİ
– Mezopotamya, Mısır, Yunan, Roma, Bizans’ta İç Mimarlık ve Mobilya
– Romanesk, Gotik, Rönesans, Barok ve Rokoko, Klasisizm Stilleri
– XIV. Louis, XV. Louis, Jacobean, Kolonyal, Chippendale, Happlewhite, Sheraton Stilleri
– Türk Evi ve Mobilyası

İÇMİM 202 İÇ MİMARLIK TASARIM STÜDYOSU II
İnsanın fiziksel, sosyal ve psikolojik gereksinimlerini, pratik problemlerin çözümüne ağırlık vererek, çalışmasını sağlayacak konular seçilir. Bu dönemde konut iç mekanları ve strüktürleri için temel kavramlar ve tasarım yöntemleri çalışılır. Kişisel ailevi ve kurumsal yaşantılar ile ilişkilendirilerek birey ve grup ihtiyaçları belirlenir.

İÇMİM 213 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II
Bilgisayarda modelleme hazırlama, hazırlanan çizimlerin 3 boyutlu gerçek görüntülerinin elde edilmesi, ve 3 boyutlu tasarımın sonuçlandırılması.

İÇMİM 222 YAPI MALZEMESİ BİLGİSİ
Ağırlıklı olarak doğal, işlenmiş ve sentetik haldeki temel inşaat malzemelerinin genel
özellikleriyle ilgilidir. Bu malzemelerin kimyasal içerikleri, üretim teknikleri ve kalitesine
gore çeşitleri tanıtılır. Ayrıntılarına yer verilen malzemeler: çimento esaslı malzemeler, ahşap
ve ahşap içerikli birleşik ürünler, doğal ve yapay taşlar, tuğlalar, seramik gibi toprak
malzemeler, çelik, almünyum ve diğer metaller, plastik ve plastik içerikli malzemeler, cam ve
birleşik cam ürünleri ve kompozit malzemeleri genel özellikleri ve standartları ile tanımak.

İÇMİM 244 ÇEVRE KONTROLÜ YAPI FİZİĞİ 
1- Çevre
2- Yenilenen ve yenilenmeyen enerji kaynakları
3- Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi
4- Pasif ve aktif sistemler
5- Konfor
6- Doğal havalandırma
7- Isı transferi
8- Malzeme seçimi
9- Nem ve ses için izolasyon malzemeleri
10- Yankılanma ve eko problemleri

İÇMİM 252 YAPI II
Normal ve asma kat bina döşeme ve merdivenlerinin Betonarme, Ahşap,
Çelik yapı malzemeli yapı elemanları ile oluşturulması, geniş açıklıklı mekanların üst
örtülerinin çeşitli yapı malzemeleri ile kuruluşunun yönetm ve metodlarını içerir

İÇMİM 264 1900’LERDEN GÜNÜMÜZE İÇ MİMARLIK VE MOBİLYA TARİHİ 
– Arts and Crafts, Art Nouveau, Art Deco, De Stijl, Bauhaus
– Walter Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Alvar Aalto, Eero Saarinen
– 1960’lı, 1970’li, 1980’li Yıllar
– High-Tech (İleri Teknoloji), Memphis, Post-modernizm, Dekonstrüktivizm

İÇMİM 301 İÇ MİMARLIK TASARIM STÜDYOSU III 
-İnsan ihtiyaçları, kültür, algı konularının tasarım problemi oluşturmadaki etkisi, ofis, mağaza gibi kullanımlara yönelik iç mekan düzenlemeleri aracılığıyla tartışılmaktadır.

İÇMİM 312 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM III 
Bilgisayarda modelleme hazırlama, hazırlanan çizimlerin 3 boyutlu gerçek görüntülerinin elde edilmesi, animasyonların hazırlanması, sunum tekniklerinin öğretilmesi ve sunumlarının hazırlanması.

İÇMİM 341 ÇEVRE KONTROLÜ YAPI DONATIMI
Isıtma yükü hesapları; sıcak su ve yüksek basınç ısıtma sistemleri; havalandırma, doğal metodlar; havalandırma kanallarının tasarımları; otomatik kontrol sistemleri, dikey ulaşım sistemleri, asansör ve yürüyen merdivenler, özel kabin ve sistem tasarımları, özel hareketli mekan organizasyonları (WC , banyo, mutfak v.b.) ve prensipleri kapsar. Yüzme havuzlarının tasarım ve detayları, güvenlik faktörleri, elektronik alarm sistemleri.

İÇMİM 351 DETAYLANDIRMA STÜDYOSU 
Yapı ve malzeme bilgisinin iç mimarlık problemlerine ilişkin kavramsal ve detay çözümlerinin elde edilmesinde kullanılması ve değerlendirilmesi için yapılan stüdyo çalışmasıdır.

İÇMİM 358 EL SANATLARI
Çizim tekniklerini geliştirmek için doğal veya mekanik objelerin hızlı eskiz çalışmaları yaptırmak. Mekan algılarını da geliştirmek için iç ve dış mekanlarda seçilen herhangi bir bölgenin , farklı tekniklerle kağıda aktarımı, fotoğraf çalışmaları ile detaylandırma ve sunuşu . Eskiz çalışmaları ve çizilen mekan detaylarını kolaj tekniği ve kil gibi değişik materyallerle kullanarak sonuçlandırma.
Derste Kullanılan Öğretim Yöntem ve Teknikleri:( Sunum,Tartışma,Düz Anlatım,Proje Çalışması,Laboratuvar Çalışması vs.)
Farklı aşamalar ile teknikler öğrencilere , özel projeler ile öğretilir. Bu teknikler , çizim teknikleri , boyama teknikleri , resimde renk uygulanışı ,( sulu boya , yağlı boya, pastel ,kuru kalem , akrilik, sıvı resim teknikleri) baskı, fotoğraf , kil işleri , rölyef tekniği (kabartma) , kolaj (yapıştırma tekniği),taş oyma, taşlarla denge çalışması ,kumaş baskı , yontu, kağıt sanatları vb. kapsar.

INAR 302 İÇ MİMARLIK TASARIM STÜDYOSU IV 
-İnsan ihtiyaçları, kültür, algı konularının tasarım problemi oluşturmadaki etkisi, ofis, mağaza gibi kullanımlara yönelik iç mekan düzenlemeleri aracılığıyla tartışılmaktadır.

İÇMİM 307 MOBİLYA TASARIMI
Her tür malzeme (ahşap-metal-plastik-kumaş-cam vs. Gibi) ile tasarım yapabilmek için
gerekli eğitimin verilmesidir.

İÇMİM 342 ÇEVRE KONTROLÜ: ÖZEL KULLANICILAR VE KULLANIMLAR
Bedensel engel türleri ve bunlara yönelik mekansal boyutlar, çevre düzenlemeleri (caddeler, yollar, meydanlar, ortak garajlar ve park yerleri), yapılarda çözümler (bina girişleri, yapay
dolaşım, merdivenler, asansörler, kamuya açık alanlarda ve konutlardaki tuvaletler, mutfaklar, elektrik tesisatları, kapılar, pencereler, camlı bölmeler zemin ve duvarlar), yangın güvenliğinde bina tehlike sınıflandırması, yatay bölmeler, döşemeler, cepheler, çatılar, kaçış yolları, kaçış merdivenleri ve özel durumlar, sığnaklar, otoparklar, yangın algılama ve uyarı sistemleri, yapı malzemelerinin yanıcılık sınıfları, hijyen sağlık ve çevre

İÇMİM 364 İÇ MİMARLIK KURAMI
İç mekan tasarım alanı, estetik, tasarım prensipleri ve süreci, renk kavramı ve uygulamaları, aydınlatma ilkeleri, görsel iletişim, algı, tasarım akımları

İÇMİM 381 ÜRÜN DETAYLANDIRMA
Her tür malzeme (ahşap-metal-plastik-kumaş- cam vs. Gibi) nin, tasarlanan ürünün yapısına
uygun detaylanabilme yöntemleri açısından gerekli eğitimin verilmesidir.

İÇMİM 401 İÇ MİMARLIK TASARIM STÜDYOSU V
Geniş açıklıklı mevcut mekanların fonksiyon gerekliliklerinin iç mekan düzenlemelerinin çözümlenmeleri uygulama detayları ile birlikte projenin sunulması.

İÇMİM 403 ERGONOMİ
Her öğrenci estetik, ritm, yaratıcılık gibi temel tasarımdaki öğeleri kullanarak farklı birer
obje yaratacaklar.Yaratım sürecinde farklı malzemeler keşfedip yeni tasarımlarında
uygulayacaklar.

İÇMİM 407 TARHİ İÇ MEKANLARIN KORUNMASI: TARİH VE KURAM
Konu ile ilgili genel kavramlar, rölövei korumacılığın tarihi, korunacak değerler ve koruma
ölçütleri, taşınmaz kültür varlıklarının değerlendirmesi, anıtlarda bozulmaya neden olan
etkenler, yapılara insanların neden oldukları hasarlar, uygulama çalışması.

İÇMİM 417 İÇ MİMARLIKTA BİNA EKONOMİSİ
Ekonomik kuruma bakış alanı, fiyat sistemi, tüketici özelliği ile ilgili kuramlar, üretim maliyet ikilisi ile kuramsal yaklaşımlar; gelir dağılımı. Ölçümleme tekniklerine bakış; fiyat sistemlerinde gelişmiş bilinç maliyet ve tasarım analizleri, metraj, keşif çıkarma ile ilgili hesaplama yöntemleri.

İÇMİM 402 MEZUNİYET PROJESİ
İnşa edilmiş hacmin rölevesini çıkarmak veya tasarım halindeki mimari projelere dayalı olarak, hacmi tanımlamak, çevresel verileri belirtmek ve bu analizlerden edinilen bilgilere
cevap verecek tasarımı yaparak durmak.

İÇMİM 418 İÇ MİMARLIK TASARIM MESLEKİ UYGULAMA
Ön proje çizimi, ücret hesaplamaları, uygulama projesi ve detay çizimi, genel ve özel teknik şartnameler ile özel idari şartname hazırlığı, mukavele, ihale dosyası hazırlama ve hakediş raporlarının hazırlanması

İÇMİM 313 BİNA EKONOMİSİ
Ekonomik kurama bakış alanı, fiyat sistemi, tüketici karekteri ile ilgili kuramlar, üretim mliyet ikilkisi ile ilgili kuramsal yaklaşımlar; gelir dağılımı. Ölçümleme tekniklerine bakış; fiyat sistemlerinde gelişmiş bilinç maliyet ve tasarım analizleri, metraj, keşif çıkarma ile ilgili hesaplama yöntemleri.

İÇMİM 314 BİNA EKONOMİSİ II
Ölçme teknikleri alanı; fiatlandırma sisteminde ileri bilinç, maliyet ve tasarım analizleri, keşif hazırlama ile hesaplama.

İÇMİM 353 MAKET YAPIMI
Maket yapımının gereği ve önemi, maket ve modelleme dilinin mimar, müşteri ve müteahit aşamaları açısından öğrenilmesi, malzeme seçimi, makette detay gösterimi ve yapı hissinin verilmesi, farklı ölçek ve maket tiplerinde çalışmalar.

İÇMİM 356 KENTSEL TASARIM
Öğrencilerin dizayn prensipleri konusundaki bilgi ve anlayışlarının kentsel tasarım uygulaması ile güçlendirilmesi, mimarlık ile kentsel tasarım bağlantısı dahilindeki kavramların tartışılması, kentsel tasarım işleyişi, tasarım konusundaki kriterler ve rehber konular, yapılar arası mekan organizasyonu, yaya mekanları, meydanlar ile plazalar.

İÇMİM 360 ENDÜSTRİ TASARIMI
Verim ile insanla ilgili mühendislik belirlemelerini öğrenme; endüstri tasarımı alanındaki grafik iletişim teknikleri; tasarlama ve bunların üretim teknikleri ile ilgisi; öntip tasarımı ve üretimi; pratik uygulamalar.

İÇMİM 381 GRAFİK PROĞRAMI I
Bugün dünyada, sunum süreci için bilgisayarlar çok büyük önem kazanmışlardır. Grafik Programı da genellikle bir sunuşun kalitesi ile sanatsal değerini genişletme ortamı hazırlamaktadır. Bu programa giriş dersinin amacı programın tanıtımı ile öğrencilere programın kullanılması ve kontrolu ile ilgili birikimin sömestir boyunca gelişimini kapsar.

İÇMİM 382 GRAFİK PROĞRAMI II
Bu ders grafik bilgisayar programları ortamını kullanarak tasarım ve sunum konularını ileri düzey yaklaşımlarını kapsar. Her öğrenci sunumlarının kalitesini artırmak için programın değişik yönlerini kullanılmasını öğreneceklerdir. Ağırlık iç mimarlık konusunda yoğunlaşacak ve uygulama sorunları çoğunlukla bu uzmanlık alanından seçilecektir.

İÇMİM 424 TEMEL SANAT EĞİTİMİ 
Amaç görsel algılamanın ve algılama sonucunda kişinin yaratıcılığının geliştirilmesi ve sanatsal öğelerle kişinin özgün tasarımlarını oluşturabilmesi. İki ve üç boyutlu tasarım sorunları, çizgi ve yüzeysel hacim ve kütle arasındaki ilişki, uzay, yapı ve malzeme, tasarımdaki temel ilkelerin incelenmesi dersin içeriği olarak belirlenmiştir. Öğretme yönteminde araştırma, gözlem ve örnek olay yöntemleri kullanılarak uygulamalı eğitim yapılmaktadır. Değerlendirme % 30 Araştırma % 70 Uygulama olarak belirlenmiştir.

İÇMİM 425 SERAMİK UYGULAMALI ESTETİK TASARIM VE SUNUMLARI
Öğrenci bu dersin içeriğinde ; ortaya çıkarılacak olan ürünlerin seramiğin ham maddesi olan kil ile soyut bir forma taşınarak, iç mekanlarda sunumunun yapılması ve örneklerle değerlendirilmesini yapmaktadır.

İÇMİM 427 Serbest Çizim Tekniği ve Mimarlık (3-0) 3
Kıbrıs’ın tarihsel değeri olan bölgelerinde, seçilmiş binalar ve çevrelerine ilişkin serbest el çizimlerinin yapılması; kontur, kör kontur, referans çizgilerinin belirlenmesi, ton ve renk bilgisinin yanısıra, gölgenin bina cephesi ve obje üzerine nasıl düştüğünün birebir çizim yolu ile irdelenmesi ve bu sayede öğrenciye ölçek, oran, ritm ve denge kavramlarının kazandırılmasıdır. Derse destek olması amacıyla; öğrencilerden her ders için, mimarlık tarihine damgasını vurmuş, önemli bir yapıtı serbest el çizmeleri ve bunun yanında yapı ve mimarı hakkında bilgi toplamaları istenecektir. Ders saatleri içinde, toplanan bilgilerin ışığında, mimarın görüş ve tavırları, çalışma yöntemleri, binanın biçimi, formu, malzemesi, renk-doku ilişkisi ve mimarlık kültürüne katkısı, sohbet ortamı içinde konuşulup, tartışılacaktır. Ele alınabilecek mimarlar ve yapıtları arasında ; Antoni Gaudi – Sagrada Familia, Frank Lloyd Wright – Fallingwater House, Le Corbusier – Ronchamp Kilisesi, Jorn Utzon – Sydney Opera House, I.M.Pei – Louvre Piramidi, Frank O. Gehry – Gugenheim Müzesi, Norman Foster – Millennium Tower sayılabilir.

İÇMİM 428 PLANLAMA TEKNİĞİ
Programlamadaki özelliklerin sunumu; planlama etaplarının organizasyonu; tasarım süreci ile görsel iletişim kuramının öğrenilmesi; eylem biçimlerinin, akış şemaları ve ilişkiler şemaları oluşturmak gibi mekan organizasyonu tekniklerinin öğrenilmesi.

İÇMİM 429 MİMARİDE RENK KAVRAMI 
Dersin içeriği öğrenciye değişik tekniklerin getirdiği deneylerle renk hakkında genel bir bilgi vermek ve bunların projelere aktarımı . Dersin genelinde, rengin insan psikolojisi üzerindeki etkileri de göz ardı edilmeden çalışmalar ortaya çıkmaktadır.

İÇMİM 430 GÖRSEL İLETİŞİM
Bu dersin amacı öğrencilerin düşüncelerini ve tasarım çözümlerini diğer tasarımcı, uygulayıcı ve kullanıcılara aktarabilme ve onların değerlendirmelerini, duygu ve tepkilerini yorumlayabilme yeteneklerini geliştirmektir. Bu derste gözlemler, anılar, duygular ve düşüncelere dayanan bilginin görsel iletişim yöntemleri içinde yer alan serbest el çizim, görsel not tutma, görsel düşünme, değişim, dönüşüm, soyutlama ve görsel dışavurum gibi teknikler tanıtılır, çizim, değer-doku-renk uygulaması, kesme-birleştirme, fotoğraf, hareketli görüntü ve 3 boyutlu modelleme yöntemlerinden yararlanılır.

İÇMİM 431 FORM BİÇİM VE MANTIK
Dersin amacı öğrencilere mesleklerinde gereksinim duyacakları eometric ve matematik bilgilerini tazeletmek ve bu konudaki eksiklerini tamamlamaktadır. Bu amaçla eometric şekiller ve formlar, bunların ilişkileri ve bir araya gelişleri, tasarımda kullanılabilecek geometric kavramlar: simetri, tekrar, aritmetik ve geometric büyüme, iki eğrilikli yüzeyler, çizim ve model yapma yöntemleri ile incelenmektedir.

İÇMİM 451 PEYZAJ TASARIMI
Dış mekanlar ile iç dış arasındaki geçiş mekanlarının gelişmesi, doğal ve insan yapısı peyzaj elemanlarının anlaşılması, bitkilerin mekandaki rolü, peyzajla mekan tarifi, mekanı ayırma ve bitirme, uygun planın seçiminde sistematik araştırma. Tasarım sürecinde iklim gibi, önemli diğer faktörlerin bütünle ilişkileri.