BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı T U K
İÇMİM 101 Temel Tasarım 4 4 6
İÇMİM 103 Grafik İletişim 2 2 3
İÇMİM 105 Çizim 2 2 3
İÇMİM 111 İç Mimarlık Tasarım Yöntemleri 3 0 3
İÇMİM 121 İç Mimarlığa Giriş 3 0 3
ENG 101 İngilizce I 3 0 3
TUR 101 Türkçe I 2 0 2
Toplam Kredi: 23

Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı T U K
İÇMİM 102 İç Mimarlık Tasarımına Giriş 4 4 6
İÇMİM 104 Temel Sanat Eğitimi 4 4 6
İÇMİM 114 Mekan Planlama 3 0 3
İÇMİM 122 İç Mimarlık ve Estetik 3 0 3
İÇMİM 164 Sanat ve Mimarlık Tarihi 3 0 3
TURK 102 Türkçe II 2 0 2
İÇMİM 100 INAR 100 Yaz Stajı I 0 0 0
Toplam Kredi: 23

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı T U K
İÇMİM 201 İç Mimarlık Stüdyosu I 4 4 6
İÇMİM 203 Sunum Teknikleri 2 2 3
İÇMİM 212 Bilgisayar Destekli Tasarım I 2 2 3
İÇMİM 214 Rölöve - Restorasyon 2 2 3
İÇMİM 221 İç Mimarlık Tasarımında İnsan Eşya İlişkisi 3 0 3
İÇMİM 251 Yapı I 3 2 4
INAR 263 Mısır Döneminden 1900'lere Kadar İç Mimarlık ve Mobilya Tarihi 3 0 3
Toplam Kredi: 25

Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı T U K
İÇMİM 202 İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu II 4 4 6
İÇMİM 213 Bilgisayar Destekli Tasarım II 2 2 3
İÇMİM 222 Yapı Malzeme Bilgisi 3 0 3
İÇMİM 244 Çevre Kontrolü: Yapı Fiziği 3 0 3
İÇMİM 252 Yapı II 3 2 4
İÇMİM 264 1900'lerden Günümüze İç Mimarlık ve Mobilya Tarihi 3 0 3
İÇMİM 200 INAR 200 Yaz Stajı II 0 0 0
Toplam Kredi: 22

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi 

Kodu Dersin Adı T U K
İÇMİM 301 İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu III 4 4 6
İÇMİM 312 Bilgisayar Destekli Tasarım III 2 2 3
İÇMİM 341 Çevre Kontrolü: Yapı Donatımı 3 0 3
İÇMİM 351 Detaylandırma Stüdyosu 2 2 3
İÇMİM 358 El Sanatları 3 0 3
Zorunlu Seçmeli Ders (2) 3
Toplam Kredi: 21

Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı T U K
İÇMİM 302 İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu IV 4 4 6
İÇMİM 307 Mobilya Tasarımı 3 0 3
İÇMİM 342 Çevre Kontrolü: Özel Kullanıcılar ve Kullanımlar 3 0 3
İÇMİM 364 İç Mimarlık Kuramı 3 0 3
İÇMİM 381 Ürün Detaylandırma 3 0 3
Zorunlu Seçmeli Ders (2) 3
İÇMİM 300 INAR 300 Yaz Stajı III 0 0 0
Toplam Kredi: 21

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi 

Kodu Dersin Adı T U K
İÇMİM 401 İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu V 4 4 6
İÇMİM 403 Ergonomi 3 0 3
İÇMİM 407 Tarihi İç Mekanların Korunması: Tarih ve Kuram 3 0 3
İÇMİM 417 İç Mimarlıkta Bina Ekonomisi 3 3 3
Zorunlu Seçmeli Ders (3) 3
Toplam Kredi: 18

Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı T U K
İÇMİM 402 Mezuniyet Projesi 4 4 6
İÇMİM 418 İç Mimarlık Tasarımı: Mesleki Uygulama 3 0 3
AIT 101 Atatürk İlke ve İnkılab Tarihi 3 0 3
Zorunlu Seçmeli Ders(4) 3
Toplam Kredi: 15
Kısaltmalar: T= Haftalık teorik ders saati; U= Haftalık uygulama ders saati; K= Dersin kredisi