İç Mimarlık

Amaçlarımız ve hedeflerimiz
Günümüzde “Uzmanlık” yadsınamaz bir gerçektir. Tarihsel gelişiminde Mimarlık, Mühendislik ve hatta süsleme sanat ve bilimi iç içe gelişmiş çoğukez de “Usta” lar aracılığı ile tasarımı tek elde toplanmıştır. Ancak bilim çağına geçtiğimiz şu günlerde “Uzmanlık “ ön planda yer almaktadır. Bu gelişime uygun olarak “İÇ MİMARLIK” bir sanat ve bilim disiplini olarak örgün meslek eğitiminde yerini alarak eğitim programını oluşturmuştur. Bu yapı içinde “Bölüm” niteliğini ve yönetimini özerkliğe kavuşturmuş bir kuramsal ve uygulamalı ders olmaktan çıkıp “Bölüm” olmuştur. İşte bu yapı Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakülte’sinde de evrimine kavuşmuştur. İç Mimarlık Bölümünün alt yapısını ve eğitim programını oluşturan Fakülte, eğitimsel ve yönetimsel olarak 2003 yılında “BÖLÜM” örgün eğitimde yerini almıştır.

Amaç, çok hızlı gelişen “mimarlık çabaları” ürettiği hacim ve kitlelerin donatımı, konforu ve estetiği temin için ara boşluğunun giderilmesine yardımcı olacak yetişkin eleman gereksinimini karşılamaktadır. Bu alanda yetişmiş elemanların ünvanının mesleğe dayalı olarak “İÇ MİMAR “ olması kaçınılmaz doğrudur. İşte Yakın Doğu Üniversitesi Senatosu Mimarlık Fakültesi teklifi ile Bölüm eğitim alanına alınmıştır. Programı birçok eşdeğer bölümlerin programları incelenerek, Fakültenin geleneksel öğretim programı ile entegre edilmiştir. İlk iki yıl tarihsel yapı için genel bilgiler, temel sanat disiplinleri ile mimarlıkla yakın ilişkili bina ve yapı disiplinlerine ağırlık verilerek “mimarlık altyapı” pekiştirilmiştir. Bunun yanında “atölye” uygulamaları ile “iç mimarlık tasarımına” girilmiştir. Son iki yıl atölye çalışmaları ağırlıklı bir eğitim programlanmıştır. Öğrenci-öğretim üyesi dengesi yine uluslararası niteliğin üzerinde 5-7 öğrenci için bir öğretim üyesi orantısı vardır.

Mezunlarımızı bekleyen iş olanakları
İç Mimarlık Bölümü mezunları, kamu kurum ve kuruluşlarında, ilgili bakanlıklarda, belediyelerde, özel tasarım stüdyolarında, mobilya ve benzeri endüstriyel tasarımın yapıldığı ve/veya üretildiği kuruluşlarda iç mimar olarak iş olanaklarına sahiptirler, bunun yanısıra kendi ofislerini açarak kendi iş imkânlarını yaratma bilgi ve uygulama birikimlerine sahiptirler.

Bölüm Olanakları
İç Mimarlık Bölümü’nde öğrencilerin iç tasarımdaki teorik bilgi ve deneyimlerini, uygulama alanları ile bütünleştirmek amacı ile yarışmalara katılmaları yönünde teşvik etme, atölye çalışmaları düzenleyerek veya düzenlenen atölye çalışmalarına katılımlarını sağlayarak farklı eğitim sistemleri arasındaki iletişimi kurmaktadır.