Amaçlarımız ve Hedeflerimiz
Mimarlık Fakültesi içerisinde “Mimarlık Bölümü” olarak yer almaktadır. Bölüm, Eğitim programı amacına uygun olarak iki aşamalı bir planlamayı içermektedir. İlk aşamada sekiz yarı yıllık Lisans düzeyinde eğitim yapılmaktadır. Bu programda yer alan bilim ve sanat disiplinleri, mimarlık mesleğini profesyonel olarak yürütebilecek tüm bilgiler kuramsal olarak verilmekte, stajlarlada uygulamaları yapılmaktadır. Bu eğitim sonucunda kişiler “Mimar” olarak diploma almaktadırlar. (Bu eğitim sonucu diplomalarımız T.C. YÖK sistemi içinde olup denklikleri onaylanmakta ve üçüncü ülkeker için de diploma geçerlidir.) Lisans düzeyinde, çağdaş Yapı sektörünün istediği bina tasarımı yapabilen konuları yorumlayan ve uygulamayı yönlendirerek yönetebilen meslek adamını yetiştirmeyi amaçlayan bir program uygulanmaktadır. İkinci aşama eğitim programı, Lisansüstü eğitim veren, uzmanlığa ve akademik çalışmalara zemin hazırlayan bilim ve sanat disiplinlerini içermektedir. Bu program dört yarı yılı kapsayacak şekilde uzmanlık dallarına göre planlanmıştır. Eğitim çalışmalarını bir tez’le sonuçlandıran öğrenciler “Yüksek Mimar” ve “Dr. Mimar” ünvanları almaktadırlar. Yüksek Lisans programında, yapı sektöründe belirli konularda uzmanlık isteyen işgücünü Karşılamak ve ayrıca Akademik eğitimin gereksinim duyduğu bilim ve sanat adamının temel yapısını oluşturmak amaçlanmıştır.

İş Olanakları
Mimarlık Bölümü mezunları, kamu kurum ve kuruluşlarında, ilgili bakanlıklarda, belediyelerde, özel tasarım stüdyolarında mimar olarak iş ol anaklarına sahiptirler, bunun yanısıra kendi ofislerini açarak kendi iş imkânlarını yaratma olanağına sahiptirler.

Bölümün Olanakları
Mimarlık Bölümü’nde öğrencilere akademik eğitim vermenin yanında, yarışmalara katılmaları yönünde teşvik etme, atölye çalışmaları düzenleyerek veya düzenlenen atölye çalışmalarına katılımlarını sağlayarak farklı eğitim sistemleri arasındaki iletişimi sağlamaktır. Eğitim gezileri düzenleyerek, geleneksel ve çağdaş mimariyi yerinde inceleyerek tasarımın hayata geçiş şekillerinin algılamasını sağlamaktır.

Eğitim programı amacına uygun olarak iki aşamalı bir planlamayı içermektedir. İlk aşamada sekiz yarı yıllık Lisans düzeyinde eğitim yapılmaktadır. Bu programda yer alan bilim ve sanat disiplinleri, mimarlık mesleğini profesyonel olarak yürütebilecek tüm bilgiler kuramsal olarak verilmekte, stajlarla da uygulamaları yapılmaktadır. Bu eğitim sonucunda kişiler “Mimar” olarak diploma almaktadırlar. (Bu eğitim sonucu diplomalarımız T.C. YÖK sistemi içinde olup denklikleri onaylanmakta ve üçüncü ülkeler için de diploma geçerlidir.) Lisans düzeyinde, çağdaş Yapı sektörünün istediği bina tasarımı yapabilen konuları yorumlayan ve uygulamayı yönlendirerek yönetebilen meslek insanı yetiştirmeyi amaçlayan bir program uygulanmaktadır. İkinci aşama eğitim programı, Lisansüstü eğitim veren, uzmanlığa ve akademik çalışmalara zemin hazırlayan bilim ve sanat disiplinlerini içermektedir. Bu program dört yarı yılı kapsayacak şekilde uzmanlık dallarına göre planlanmıştır. Eğitim çalışmalarını bir tezle sonuçlandıran öğrenciler “Yüksek Mimar” ve “Dr. Mimar” unvanlarını almaktadırlar. Yüksek Lisans programında, yapı sektöründe belirli konularda uzmanlık isteyen işgücünü karşılamak ve ayrıca akademik eğitimin gereksinim duyduğu bilim ve sanat adamının temel yapısını oluşturmak amaçlanmıştır.